Pirmklasnieku vizīte amatnieku namā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu pirmklasnieki apmeklēja Amatnieku namu, lai iepazīties ar viņu darba ikdienām, uzzinātu par nepieciešamām prasmēm un iemaņām. Tikšanās laikā skolēni paši varēja izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par aplūkoto amatniecības jomu.