TRADĪCIJAS

Liepājas 3. pamatskolā

Liepājas 3. pamatskolas vasaras nometne "SAPNIS"

Vasara ir beigusies. Atcerēsimies viņu ar prieku. Daudzi mani draugi vēl ilgi atcerēsies skaistās un interesantās dienas Liepājas 3. pamatskolas nometnē. Bija interesanti un jautri! Katrs ieguva sev jaunus draugus. Kopā mēs veidojām rotaļlietas un pat mūzikas instrumentus. Mēs gājām pastaigās, spēlējām spēles, minējām mīklas, piedalījāmies dažādās sporta aktivitātēs, dejojām un dziedājām. Mēs esam atklājuši jaunus talantus. Liels paldies skolotājām! Gaidīsim nākamo vasaru!