Mūsu skola šodien

Par skolu

Mācās 400 skolēni:

 • sākumskolā – 200 skolēni
 • pamatskolā – 200 skolēni

Strādā 42 pedagogi, no tiem:

 • 16 ir beiguši Liepājas 3. skolu;
 • 40 ir augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • 9 ir maģistra grāds;
 • 2 ir doktora grāds.

Liepājas pamatskolā tiek realizētas 4  licencētas programmas:

 • Pamatizglītības mazākumtautību programma.
 • 1 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanas grūtībām.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Mūsu skolēniem ir iespēja:

 • iegūt pilnvērtīgu izglītību;
 • attīstīt un izpaust savus talantus;
 • mācīties pie vislabākiem pedagoģiem;
 • piedalīties ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības grupās;
 • darboties dažādās sporta sekcijās;
 • dziedāt vokālajā ansamblī;
 • veikt zinātniski-pētniecisko darbību;
 • piedalīties dažādos konkursos, kuri notiek visu gadu garumā:
  • Erudītu konkursi,
  • izteiksmīgās runas konkurss,
  • Lieliskais klases audzinātājs,
  • pirmās palīdzības sacensības,
  • konkurss Zaļai Latvijas – makulatūras u izlietoto batareju vākšana.
  • Mūsu skolā no oktobra mēnesi notiek sešgadīgo pirmskolas bērnu sagatavošana. Mācību procesā laikā tiek novērtēti pirmklasnieku adaptācijas rezultāti.
  • Jūnijā tiek organizēta skolēnu vasaras nometne.
  • Visi mācību gada garumā tiek organizētas mācību ekskursijas ne tikai mūsu pilsētā un tās apkārtnēs, bet arī uz citām Latvijas pilsētām un arī uz citām valstīm, kur skolēni ne tikai interesanti pavada brīvlaiku, bet arī izglītojas.

Stundu laiki

 • 1. stunda 8:30 – 9:10
 • 2. stunda 9:20 – 10:00
 • 3. stunda 10:10 – 10:50
 • 4. stunda 11:05 – 11:45
 • 5. stunda 12:00 – 12:40
 • 6. stunda 12:55 – 13:35
 • 7. stunda 13:45 – 14:25
 • 8. stunda 14:35 – 15:15

Saīsināto stundu laiki

 • 1. stunda 8:30 – 9:00
 • 2. stunda 9:10 – 9:40
 • 3. stunda 9:50 – 10:20
 • 4. stunda 10:35 – 11:05
 • 5. stunda 11:20 – 11:50
 • 6. stunda 12:05 – 12:35
 • 7. stunda 12:45 – 13:15