Kolosālas izzinošas radošas nodarbības bija organizētas mūsu skolas skoleniem, pateicoties Namdara darbnica. Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par koka priekšmetiem un apstrādes procesiem, kas līdz tam daudziem bijuši maz pazīstami. Nodarbības sastāvēja no 2 savstarpēji papildinošām daļām: interaktīvas lekcijas un praktiskas darbošanās. Lekcijas ietvaros, izmantojot folkloras materiālus, dzeju, lietišķās mākslas paraugus, interesantus dabas atradumus, skolēni uzzināja „koka daudzveidīgo dzīvi”, ka tas ir ne tikai pateicīgs izejmateriāls ar unikālām un vērā ņemamām īpašībām, bet arī mākslinieciskas iedvesmas avots, skaistuma un pasaules redzējuma simbols. Darbojoties kopā ar pieredzējušiem meistariem-kokamatniekiem, skolēni iepazina klasiskos koka apstrādes darbarīkus un darba paņēmienus – tradicionālas prasmes, kas ir daļa no nemateriālā kultūras mantojuma.
Nodarbības notika pateicoties Latvijas skolas soma