blur-board-game-challenge-209712
Apsveicam mūsu skolas 4.a klases skolēnus A. Siroporšņevu un N. Mitencovu ar 3.pakāpi pilsētas pētniecisko darbu lasījumos.
Liels paldies darba vadītājai K. Eglītei.

Apsveicam mūsu skolas 4.a klases skolnieci A. Stasivu ar augstiem rezultātiem pilsētas krievu valodas olimpiādē. Paldies sk. M. Mikrjukovai.

Liels paldies mūsu skolas 6.a un 6.b. komandai par aktīvu līdzdalību pilsētas Latvijas vēstures konkursā “Manai Latvijai“.

Apsveicam mūsu skolas 9.b klases skolēnu A. Tiščenko ar 1.pakāpi pilsētas matemātikas jomas konkursā “Galvas rēķini”. Paldies sk. E. Beznasjukai.

Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar 2.vietu pilsētas konkursā dabaszinībās “Pasaule ap mums un tās pētīšana”.

Apsveicam mūsu skolas 5.b klases skolnieci V. Šuļganu ar 3.pakāpi pilsētas matemātikas olimpiādē 5. – 8. klasēm.

Liels paldies arī matemātikas skolotājai E. Beznasjukai. Malači!

 

Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar godalgotajām vietām Liepājas pilsētas skolēnu skatuves runas video konkursā “ZVIRBULIS 2022” 4. – 9.kl..
Ē. Jaunzems – 4. a klase – 2.pakāpe, sk. M. Mikrjukova, A. Lisova
J. Beznasjuks – 5.b klase – 1.pakāpe, sk. I. Prusakova
V. Poļakova – 5.a klase – 1.pakāpe, sk. O. Jauša, I. Prusakova
M. Barčenkova – 5.b klase – 2.pakāpe, sk. Ivanda Rudzīte, Olga Janusha, L. Bujeva
A. Puzanova – 8.a klase – 2.pakape, sk. Ivanda Rudzīte
A. Tiščenko – 9.b klase – 3.pakāpe, sk. A. Lisova
Apsveicam! Malači!
Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar godalgotām vietām pilsētas krievu valodas olimpiādē 5. – 7. klasēm:
V. Šuļgana (5.b klase) – 1.pakāpe;
I. Stilve (7.a klase) – 2.pakāpe;
A. Prokopenko (7.a klase) – 3.pakāpe;
D. Tvorogova (7.a klase) – atzīnības raksts
Liels paldies sk. O. Janušai!
Malači!
Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar augstiem rezultātiem pilsētas olimpiādē un konkursā: vizuālajā mākslā – J. Romaņko (1.a klase) – atzinības raksts (sk. T. Dudarjonoka);
3D modelēšanas konkursā – D. Lazarenokam (7.b klase) – 2.pakāpe (sk. M. Pančenko).
Apsveicam mūsu skolas skolnieces G. Fedotovu (9.a klase) un A. Debišu (9.b klase) ar atzinības rakstiem pilsētas krievu valodas olimpiādē 8. – 12. klasēm.
Liels paldies skolotājām O. Janušai un T. Solovjovai!
Apsveicam mūsu skolas skolēnus ar godalgotām vietām latviešu valodas (mazākumtautību skolām) olimpiādē 7.-8.klasēm:
A. Bolotova (7.B klase) – 2.pakāpe;
A. Puzanova (8.A klase) – atzīnības raksts.
Liels paldies skolotājai Ivandai Rudzītei
Apsveicam mūsu skolas skolēnus un skolotājus ar godalgotām vietām pilsētas Lasītāju konkursā (mazākumtautību valodā):
2. pakāpe – J. Beznasjuks (5.b klase), sk. O. Januša;
3. pakāpe – D. Tvorogova (7.a klase), sk. O. Januša;
3.pakāpe – J. Korovins (7.b klase), sk. T. Solovjova.
Malači!!!

Liels paldies mūsu skolas skolēniem, kuri aktīvi piedalījās pilsētas Rudens krosā, bet it īpaši mēs apsveicam Aleksandru Tiščenko (9.b klase), I vietas ieguvēju.