bookcase-books-bookshelf-1370295

Nāc un mācies Liepājas 3. pamatskolā!

 

1. klašu skolēniem piedāvājam

 

  1. Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods: 21011111)
  2. Pamatizglītības mazākumtautību programma (izglītības programmas kods:21011121)
  3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015621)
  4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 2101 58 21)

Skolas piedāvājums

  • individuāla pieeja katram bērnam, kas nodrošina izglītības kvalitāti
  • droša un estētiski sakārtota skolas vide
  • skolā izveidota atbalsta sistēma darbam bērniem, kuriem ir grūtības mācībās – speciāli apmācīti pedagogi, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs
  • papildus fakultatīvās nodarbības priekšmetu padziļinātai apguvei
  • vasaras nometne

Liepājas 3. pamatskolas misija

 

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana ikvienam Karostas un Tosmares mikrorajona skolēnam, neatkarīgi no bērna nacionālās piederības un dzimtās valodas.