Mācību process

.

Psiholoģiskais atbalsts vecākiem un skolotājiem 

Cienījamie vecāki un skolotāji!

COVID 19 izraisītajā ārkārtas stāvoklī ir apdraudēta visas sabiedrības ierastā funkcionēšanā. Sakara ar to, Liepājas 3. pamatskolā  tiks organizēts attālinātais psiholoģiskais atbalsts bērniem, vecākiem un skolotājiem. Lai saņemtu palīdzību, varat piezvanīt vai reģistrēties tiešsaistes konsultācijai. Konfidencialitāte ir garantēta.

Pieteikties atbalsta saņemšanai pie skolas psihologa var pa tālr. 26011456 (Jeļena Mihailova), vai e-pastā: jelena.mihailova@liepaja.edu.lv

Par mācību procesa organizēšanu no 23.03.2020. līdz 14.04.2020. 

Cienījamie vecāki! Lai samazinātu priekšmetu daudzumu vienā dienā attālināto mācību procesa laikā no 2020. gada 6. aprīļa, ir mainīts stundu saraksts. Jaunajā stundu sarakstā priekšmeti ir sadalīti nedēļas garumā blokos. Mācību dienā līdz 9:00 skolotāji e-klasē ievietos uzdevumus un mācāmo vielu šajā dienā paredzētajiem blokiem. Kādā secībā strādāt ar dienas blokiem, skolēni var izvēlēties paši. Izpildītos uzdevumus skolēni varēs sūtīt skolotājiem līdz priekšmeta nākamajam blokam stundu sarakstā. Lūgums kontrolēt darbu izpildi, lai nerastos situācijas, ka Jūsu bērni veic darbus pēdējā brīdī, un rodas pārslodze.

Cienījamie 5. – 9. klašu vecāki!

No 23.03.2020. mācību process tiek organizēts attālināti. Skolēni mācīsies mājās, uzdevumi tiks saņemti un varētu būt pildīti interneta vidē, izmantojot datoru vai telefonu. Nodarbības notiks pēc stundu saraksta no 8:40! e-klasē skolotāji ievietos uzdevumus un mācāmo vielu savam priekšmetam saskaņā ar stundu sarakstu noteiktajai dienai. Starpbrīži paliek atbilstoši stundu laikiem. Laikā posmā, kurš paredzēts stundai, skolēniem jāmācās uzdotā viela un jāizpilda uzdevumi. Izpildītos uzdevumus nepieciešams mācību stundas laikā nosūtīt skolotājiem uz e-klases pastu (līdz stundas beigām!) vai pēc skolotāja norādījumiem. Izpildītie uzdevumi tiks vērtēti ar i / ni.

Pārbaudes darbi tiek vērtēti atbilstoši skolas pārbaudes darbu vērtēšanas kārtībai.

Ar priekšmeta skolotājiem var sazināties stundas laikā un konsultāciju laikos. (KONSULTĀCIJU GRAFIKS)

Cienījamie 1. – 4. klašu vecāki!

No 23.03.2020. mācību process tiek organizēts attālināti. Skolēni mācīsies mājās, uzdevumi tiks saņemti un pildīti, izmantojot datoru vai telefonu. Nodarbības notiks pēc stundu saraksta. Skolotāji no 8:40 līdz 10:00 e-klasē ievietos uzdevumus un mācāmo vielu savam priekšmetam. Skolotāju konsultācijas varēs saņemt telefoniski no 11:00 līdz 13:00 un no 16:00 līdz 19:00. Izpildītos uzdevumus būs nepieciešams nofotografēt un nosūtīt skolotājam pārbaudei (e-klase vai telefons, bet ne kopīgā čatā) līdz nākamai stundai pēc stundu saraksta.