Karjeras izglītība

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darbavietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.

Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

 • mācību priekšmetu stundas;
 • klases stundas;
 • individuālās nodarbības;
 • ārpusstundu pasākumus;
 • mācību ekskursijas.

Skolēnu pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumu pierādījumi u. c. ar karjeras izglītību saistīti materiāli tiek apkopoti mapēs (Portfolio).

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam – uzticētajiem;
 • uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
 • sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
 • audziniet bērnu darbībā;
 • palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
 •  ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

 • pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm;
 • ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
 • jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
 • jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
 • jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
 • jāiedrošina spert nākamo soli.

Karjeras pasākumi 2019./2020. mācību gadā

 

 

IT diena Liepājā

 

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14. oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.

 


 

Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”

 

2019. gada 11. oktobrī LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus” Liepājas 3.pamatskolas 6.a klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.

 

Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


 

Karjeras nedēļa 2019

14.10.2019. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums „Ielogojies nākotnē!”.
15.10.2019. Nākotnes profesijas “WAGO INFOLINER”.
15.10.2019. Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”.
15.10.2019. Radoša darbnīca „Audio, Video, Disko” – „es redzu, es dzirdu, es mācos”.
15.10.2019. Pasākums Liepājas lidostā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija”.
16.10.2019. Veiksmīgas karjeras stāsts.
16.10.2019. Pielaiko profesiju.
16.10.2019. „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz ceptuvi “Priekules maiznieks”.
16.10.2019. Radošā darbnīca “Citāds tekstils”.
16.10.2019. „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni.
17.10.2019. „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „AE PARTNERI”, SIA.
17.10.2019. „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC”, SIA.
18.10.2019. „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija  uz „EXPEDIT BALTIC”, SIA.

 


 

 

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums „Ielogojies nākotnē!

 

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14. oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.

 


 

 

Nākotnes profesijas “WAGO INFOLINER”

 

2019.gada 15. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9. klašu skolnieces apmeklēja Karjeras pasākumu “WAGO INFOLINER, kur viņas uzzināja, kā notiek ražošanas procesu automatizācija, kā arī noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā.

 


 

 

Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”

 

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija Liepājas 3.pamatskolas 6.b klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.

 


 

 

Radoša darbnīca „ Audio, Video, Disko” – „es redzu, es dzirdu, es mācos”

 

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 9.a klases skolnieces, piedalījās radošā darbnīcā ” Audio, Video, Disko” – “es dzirdu, es redzu, es mācos”, kur meitenes iejutās jauno mediju mākslinieku lomā.

 


 

Pasākums Liepājas lidostā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija”

 

2019. gada 15. oktobrī četri Liepājas 3.pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija” – Liepājas lidostā.
Jauniešiem bija iespēja noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām AirBaltic mācību centrā un iepazīties ar Liepājas lidostu.

 

Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


 

 

Veiksmīgas karjeras stāsts

 

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 4. klašu skolēniem notika tikšana ar uzņēmēju sporta jomā, fitnesa treneri Oļesju Ščenkļejnu, kura pastāstīja skolēniem savas veiksmīgas karjeras stāstu.

 


 

 

Pielaiko profesiju

 

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 7.-8. klašu skolēni piedalījās Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pielaiko profesiju”, kur viņiem bija iespēja tikties ar tādu profesiju pārstāvjiem, kā medmāsa, krimināltiesnesis, programmētājs un citiem. Uzdot jautājumus un noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām.

 


 

 

„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”. Mācību ekskursija uz ceptuvi “Priekules maiznieks”.

 

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 1.a klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz ceptuvi SIA “Priekules Maiznieks”, kur iepazina profesijas daudzveidību un ražošanas procesu. Kā arī uzzināja kā izcept visgardāko maizi.

 


 

 

Radošā darbnīca “Citāds tekstils”

 

2019.gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3. pamatskolas 7. a klases skolēni piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā karjeras attīstības atbalsta radošā darbnīcā “Citāds tekstils”. Meitenes izgatavoja sev aproci ar LED gaismām.

 


 

 

„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”. Mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni.

 

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 5.a un 5.b klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz Latvijas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi, kur skolēni tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu un dienesta organizāciju. Skolēniem tika demonstrēts kinologu un dienesta suņu darbs.

 


 

 

„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”. Mācību ekskursija uz „AE PARTNERI”, SIA.

 

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.а klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “AE PARTNER”, kur iepazina šī uzņēmuma profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus, uzzināja kā notiek ražošanas procesa automatizācija, noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā un par mācību iespējām.

 


 

 

„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”. Mācību ekskursija uz „SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC”, SIA.

 

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.b klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “Silkeborg Baltic”, kur iepazina ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus – sākot no metinātāja un virpotāja, un beidzot IT speciālistu un inženieri.

 


 

 

„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”. Mācību ekskursija uz „EXPEDIT BALTIC”, SIA.

 

2019. gada 18.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 8.с klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “EXPEDIT BALTIC”, kur iepazinās ar ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un intervēja šo profesiju pārstāvjus.

 


 

Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”

 

2019. gada 23. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 7. b klases skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu “Ādažu čipsi”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par sāļo uzkodu ražošanas procesu , cik daudz cilvēku nodarbināti “Ādažu čipsi” ražotnē, kā arī kādām īpašībām jāpiemīt, lai tajā strādātu. Skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā – iejūtoties pārtikas tehnologa lomā, uzzināt par sabalansētu uzturu, kā arī radīt čipsus ar savu īpašo garšu.

 

Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.