Karjeras izglītība

Karjeras pasākumi 2019./2020. mācību gadā

Karjeras attīstības pasākums "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2020. gada 29. janvārī Liepājas 3. pamatskolas 6.b, 8.c un 9.a klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu “Ādažu čipsi”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par sāļo uzkodu ražošanas procesu , cik daudz cilvēku nodarbināti “Ādažu čipsi” ražotnē, kā arī kādām īpašībām jāpiemīt, lai tajā strādātu. Skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā – iejūtoties pārtikas tehnologa lomā, uzzināt par sabalansētu uzturu, kā arī radīt čipsus ar savu īpašo garšu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursijauz ceptuvi SIA "Priekules Maiznieks"

2020. gada 29.janvārī Liepājas 3. pamatskolas 1.b klases skolēni devās ekskursijā uz ceptuvi SIA “Priekules Maiznieks”, kur iepazinās ar profesiju daudzveidību un ražošanas procesu. Kā arī uzzināja, kā izcept visgardāko maizi.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz ūdensvada iecirkni un laboratoriju "Liepājas ūdens"

2020.gada 24. janvārī mūsu skolas 5.a klases skolēni un 29. janvārī mūsu skolas 5.b klases skolēni bija mācību ekskursijā uz ūdensvada iecirkni un laboratoriju ”Liepājas ūdens”, kur strādā profesijas pārstāvji, saistīti ar dzeramā ūdens kvalitātes kontroli. Skolēniem bija iespēja apmeklēt gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas ietaises, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Liepājas ūdens” pārstāvji pastāstīja visu par ūdens ceļu no pazemes dzīlēm līdz nonākšanai atpakaļ dabā, par ūdens attīrīšanas tehnoloģijām un uzņēmuma struktūru. SIA “Liepājas ūdens” viesošanās laikā skolēni pārliecinājās, cik liela nozīme mūsdienās ir labām fizikas un ķīmijas zināšanām, kuras ir iespējams apgūt skolā.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Profesijas papīru ražotnes nozarē"

24. janvārī mūsu skolas 3.b klases skolēni bija mācību ekskursijā uz AS ” Liepājas Papīrs”, kur strādā profesijas pārstāvji, saistīti ar papīra ražotni. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un veicināt izpratni par poligrāfijas nozari.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Profesijas animācijā"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. decembrī Liepājas 3. pamatskolā 4. klašu skolēniem tika organizēts pasākums „ Profesijas animācijā.”, kura laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt profesijas, kuras iesaistītas animācijas filmu veidošanā, kā arī pašiem izveidot savu filmiņu. Šo iespēju piedāvāja animācijas studijas MULTENKULTEN darbnīcas. Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par animāciju un uzzināja, cik daudz dažādu profesiju pārstāvju iesaistīti vienas nelielas animācijas filmiņas veidošanā. Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja veidot savu animācijas filmiņu un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Kas strādā Lielajā Dzintarā?"

Mācību semestra nogalē 1.a klase (kl.audz. T. Rjabko) ļoti aktīvi iesaistījās savas dzimtās pilsētas iepazīšanā. Šis process sākās ar ekskursiju uz koncertzāli “Lielais Dzintars”. 2019. gada 12. decembrī skolēniem tika novadīta ekskursija, kuras laikā bērni uzzināja par koncertzāles vēsturi, funkcionēšanas specifiku un par profesiju pārstāvjiem, kuri strādā šeit.
KI-3

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Izspēlē savu profesiju"

2019. gada 27. novembrī Liepājas 3. pamatskolā viesojās Kkomanda (Karjeras komanda), kas ar 3. klašu skolēniem runāja par dažādām profesijām un ar improvizācijas teātra izspēli lika skolēniem uz mirkli iejusties kādas profesijas pārstāvja lomā. Skolēni iejutās un izdzīvoja lidmašīnas stjuarta, friziera, policista, datoru pārdevēja, kuģa kapteiņa, zobārsta darba ikdienu, kā arī paši vērtēja, cik profesionāli savā lomā bija un kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas katram no minētajiem profesijas pārstāvjiem.
Tikšanās ar Kkomandu tika īstenota projekta 8.3.5.0/16/I/001 ” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 23. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 7. b klases skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu “Ādažu čipsi”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par sāļo uzkodu ražošanas procesu , cik daudz cilvēku nodarbināti “Ādažu čipsi” ražotnē, kā arī kādām īpašībām jāpiemīt, lai tajā strādātu. Skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā – iejūtoties pārtikas tehnologa lomā, uzzināt par sabalansētu uzturu, kā arī radīt čipsus ar savu īpašo garšu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "EXPEDIT BALTIC", SIA

2019. gada 18.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 8.с klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “EXPEDIT BALTIC”, kur iepazinās ar ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un intervēja šo profesiju pārstāvjus.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC", SIA

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.b klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “Silkeborg Baltic”, kur iepazina ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus – sākot no metinātāja un virpotāja, un beidzot IT speciālistu un inženieri.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "AE PARTNERI", SIA

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.а klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “AE PARTNER”, kur iepazina šī uzņēmuma profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus, uzzināja kā notiek ražošanas procesa automatizācija, noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā un par mācību iespējām.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 5.a un 5.b klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz Latvijas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi, kur skolēni tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu un dienesta organizāciju. Skolēniem tika demonstrēts kinologu un dienesta suņu darbs.
KI-3

Radošā darbnīca "Citāds tekstils"

2019.gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3. pamatskolas 7. a klases skolēni piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā karjeras attīstības atbalsta radošā darbnīcā “Citāds tekstils”. Meitenes izgatavoja sev aproci ar LED gaismām.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz ceptuvi "Priekules maiznieks"

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 1.a klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz ceptuvi SIA “Priekules Maiznieks”, kur iepazina profesijas daudzveidību un ražošanas procesu. Kā arī uzzināja kā izcept visgardāko maizi.
KI-3

Pielaiko profesiju

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 7.-8. klašu skolēni piedalījās Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pielaiko profesiju”, kur viņiem bija iespēja tikties ar tādu profesiju pārstāvjiem, kā medmāsa, krimināltiesnesis, programmētājs un citiem. Uzdot jautājumus un noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām.
KI-3

Veiksmīgas karjeras stāsts

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 4. klašu skolēniem notika tikšana ar uzņēmēju sporta jomā, fitnesa treneri Oļesju Ščenkļejnu, kura pastāstīja skolēniem savas veiksmīgas karjeras stāstu.
KI-3

Pasākums Liepājas lidostā "AirBaltic Training Pilotu akadēmija"

2019. gada 15. oktobrī četri Liepājas 3.pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija” – Liepājas lidostā. Jauniešiem bija iespēja noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām AirBaltic mācību centrā un iepazīties ar Liepājas lidostu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija Liepājas 3.pamatskolas 6.b klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.
KI-3

Radoša darbnīca "Audio, Video, Disko" – "es redzu, es dzirdu, es mācos"

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 9.a klases skolnieces, piedalījās radošā darbnīcā ” Audio, Video, Disko” – “es dzirdu, es redzu, es mācos”, kur meitenes iejutās jauno mediju mākslinieku lomā.
KI-3

Nākotnes profesijas "WAGO INFOLINER"

2019.gada 15. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9. klašu skolnieces apmeklēja Karjeras pasākumu “WAGO INFOLINER”, kur viņas uzzināja, kā notiek ražošanas procesu automatizācija, kā arī noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā.

KI-3

Radošās meistarklases "Amatnieku radošās profesijas"

2019. gada 15. novembrī Liepājas 3. pamatskolas 2.a klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Amatnieku radošās profesijas”, kas tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums noritēja Liepājas Amatnieku namā, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar dzintara rotu meistari, ādas izstrādājumu meistari, filcēšanas meistari, smaržīgo sveču izgatavošanas meistari, audējām un citām meistarēm. Skolēni apskatīja reālo Amatnieku nama darba vidi, uzzināja, kā notiek katras meistares ikdienas darbs, kāds darba materiāls nepieciešams, lai izgatavotu skaistu un kvalitatīvu darinājumu. Pasākuma laikā arī paši skolēni iejutās amatnieku lomās.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums "Ielogojies nākotnē!"

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14. oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.

KI-3
Karjeras nedēļa 2019
14.10.2019.Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums „Ielogojies nākotnē!”.
15.10.2019.Nākotnes profesijas “WAGO INFOLINER”.
15.10.2019.Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”.
15.10.2019.Radoša darbnīca „Audio, Video, Disko” – „es redzu, es dzirdu, es mācos”.
15.10.2019.Pasākums Liepājas lidostā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija”.
16.10.2019.Veiksmīgas karjeras stāsts.
16.10.2019.Pielaiko profesiju.
16.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz ceptuvi “Priekules maiznieks”.
16.10.2019.Radošā darbnīca “Citāds tekstils”.
16.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni.
17.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „AE PARTNERI”, SIA.
17.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC”, SIA.
18.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „EXPEDIT BALTIC”, SIA.
KI-3

IT diena Liepājā

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14.oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 11. oktobrī LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus” Liepājas 3.pamatskolas 6.a klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3