Karjeras izglītība

Karjeras pasākumi

Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis:

uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; darbs darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Karjeras atbalstu skolā īsteno: Pedagogs karjeras konsultants Inga Naumčika

Vairāk par projektu informācija šeit.

Karjeras nedēļas 2020 pasākumi.

“Sadzirdi savas iespējas”

  1. Mans pašportrets!” 9. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
  2. “Iepazīstu profesijas!” 7.-8. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
  3. “Mans bērns izvēļu priekšā – kā atbalstīt un palīdzēt?” 8.-9. klašu skolēnu vecākiem (info e-klases vēstulē)
  4. “Atvērts mācībām, praksei un karjerai” 7.-12. klašu skolēni
  5. Individuālās karjeras konsultācijas 9. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
  6. “IT karjeras aktualitāte” sadarbībā ar Liepājas Digitālo inovāciju parku 7.-9.klašu skolēniem (pieteikties pie skolas karjeras konsultanta)
 Karjeras nedēļa 2020

 

Spēle “Kā kļūt par profesionāli”

 

 

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli”.

 

Aicinām “Karjeras nedēļas” laikā no 26. līdz 31. oktobrim piedalīties spēles aprobācijā, dodot to izmēģināt dažiem skolēniem/nelielai skolēnu grupai un atrakstīt mums atsauksmes, aizpildot anketu ŠEIT.

 

 

Svarīgi ņemt vērā, ka:

  • Pirms spēles spēlēšanas kopā ar skolēniem, pedagogam spēle noteikti jāizmēģina pašam, lai saprastu, kā tā darbojas. 
  • Spēle plānota plašam spēlētāju lokam, bet vairāk paredzēta skolēniem no 3. līdz 6. klasei.
  • Spēli iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos, bet mobilā versija šobrīd ir grūtāk lietojama un vēl nedarbojas tik gludi. Kā arī – tās darbība ir atkarīga no telefona modeļa un internetpārlūka, ko katrs izmanto. 
  • Spēle vēl ir izstrādes procesā, tāpēc tās ielāde un spēlēšana var aizņemt laiku un var rasties dažādi traucējumi.
 Spēle